ข้อมูลบริษัท

___บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อพ.ศ. 2528 เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and Construction, Integrated EPC) ภายใต้การร่วมทุนกันของ Toyo Engineering Corporation (ประเทศญี่ปุ่น) และ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (" ITD" )โดยจัดเป็นบริษัทผู้ให้บริการ Integrated EPC แห่งแรกของประเทศไทย บริษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบวิศวกรรม (Engineering Design) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Procurement of Machinery and Equipment) และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Construction of Turn-key Projects for Industrial and Process Plants) ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการผลิต ระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน และระบบการจัดเก็บ ลำเลียง และขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และอื่น ๆ

___ด้วยความเป็นผู้นำในการให้บริการ Integrated EPC ในประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า 23 ปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการให้บริการออกแบบและก่อสร้างโรงงานต่าง ๆ มากกว่า 160 โครงการ ทำให้บริษัทมีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพของงานการออกแบบและการก่อสร้าง การส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลา และความปลอดภัยในการดำเนินงาน

___ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา บมจ. โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น ได้ขยายการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ และได้รับความไว้วางใจในการสร้างโรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ เพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจระหว่างประเทศ บมจ. โตโย-ไทย ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมขึ้นที่ประเทศเวียดนาม มีชื่อว่าบริษัทโตโย-เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจรในเวียดนาม

___ปี 2547 บริษัทชนะการประมูลงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตสารเมททีลีนโมดิฟายด์ ไดฟีนีลมีเทน ไดโอไซยาเนส (Methylene Modified Diphenylmethane Diisocyanate, mMDI) จากบริษัท Bayer Polyurethane (Shanghai) ที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นการประมูลงานแข่งกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างต่างประเทศขนาดใหญ่ การที่บริษัทได้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลในโครงการนี้จนได้รับสัญญาของโครงการนี้เป็นผลมาจากความสำเร็จในการผลงานการก่อสร้างโครงการ Bisphenol-A ของ Bayer ที่ประเทศไทย

___ปี 2548 โตโย-ไทยเริ่มธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มเติมโดยได้รับความไว้วางใจในการสร้างโรงงานโพลียูเรเทนในประเทศจีนและโรงงาน Chlor-Alkali ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกของบริษัทและเป็นการพิสูจน์ว่าความสามารถของบริษัทเป็นที่ยอมรับระดับสากล

___ปี 2549 บจ. พีทีที โพลีเอธิลีน ว่าจ้างให้บริษัทดำเนินการสร้างโครงการ Ethane Cracker เมื่อแล้วเสร็จโรงงานนี้จะเป็นหนึ่งในโรงงานที่มีกำลังการผลิต Ethylene 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของการผลิตพลาสติกประเภทนี้

___ปี 2550 บจ. พีทีที โพลีเอธิลีน ว่าจ้างให้บริษัทดำเนินการก่อสร้างโรงงาน Low Density Polyethylene (LDPE) และโรงงาน Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) เมื่อแล้วเสร็จโรงงานทั้งสองโรงงานนี้จะเป็นหนึ่งในโรงงาน ผลิต LDPE และ LLDPE ที่มีกำลังการผลิตพลาสติกชนิดนี้มากที่สุดในโลก โดยมูลค่าโครงการรวมกว่า 9,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและความเติบโตของยอดขาย บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 320 ล้านบาท

___ปี 2551 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 480 ล้านบาทเพื่อเตรียมการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บมจ. โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น มีความภูมิใจที่เป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่ประสบความสำเร็จและได้พิสูจน์ความสามารถและศักยภาพ ในการแข่งขันกับบริษัทชั้นนำของประเทศอื่น ๆ

ข้อมูลบริษัท


___ชื่อบริษัท : บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (หรือ บมจ. โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น)
___จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ : 24 เมษายน พ.ศ. 2528
___จำนวนบุคลากร : 1,637 คน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552)
___ทุนจดทะเบียน : 480 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
หน้าหลัก ติดต่อเรา สมัครงาน แผนผังเว็บไซต์ สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552-2554 บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ข้อกำหนดและเงื่อนไข